Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (2 bài)

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU CHO FILE WORD

Cách đặt mật khẩu cho bài Word Fairstar | 07-05-2011 | Các bạn có phần bài làm mà không muốn cho người khác xem các bạn làm như sau - vào mục Tools - > Options... - Tại thẻ Security các bạn chọn như sau Tại mục Password to open các bạn đánh mật khẩu 1 để mở File vào Tại mục Password to modify các bạn đánh mật khẩu 2 vào Mật khẩu ở 2 mục này có thể giống nhau cũng có thể khác nhau. Nếu khác...

BÀI GIẢNG  (3 bài)

TƯ LIỆU  (6 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 103
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 23
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 22
Thầy pói Nguyễn Thành Nhân
Lượt truy cập: 16